Doelstelling

 

De Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW) is een onafhankelijk, multidisciplinair, nationaal en internationaal forum ten dienste van de wetenschap in overzeese landen. Zij is een ontmoetingsplaats en een plek voor communicatie tussen wetenschappers van het Noorden en het Zuiden. Zij verzekert de promotie van onderzoek en verspreiding van kennis betreffende overzeese landen zowel in deze landen als in België. Tenslotte verzekert de KAOW de promotie van Belgisch wetenschappelijk onderzoek.