Jaarboek

Sinds 2016 wordt het jaarboek van de Academie niet langer opgenomen in de Mededelingen der Zittingen maar is het een aparte publicatie. Het jaarboek bevat de lijst van de leden, de samenstelling van de commissies, de samenvatting van de tijdens het jaar gehouden voordrachten, de regels van de jaarlijkse wedstrijden en prijzen en het verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Het laatste jaarboek verscheen in oktober.