Samenstelling

Via de link hieronder, vindt u de kaart met activiteiten van onze leden 

Wereldkaart met activiteiten van onze leden (onder constructie)

Wat de Academie zo bijzonder maakt is haar multidisciplinariteit: in haar drie Klassen verenigt zij Belgische en buitenlandse wetenschappers gespecialiseerd in menswetenschappen (Klasse 1), in natuur- en geneeskundige wetenschappen (Klasse 2) en in toegepaste — zgn. technische — wetenschappen (Klasse 3). Op die manier komen antropologen, historici, sociologen, linguïsten, alsook zoölogen, botanici, geografen, artsen en dierenartsen, of burgerlijk en bio-ingenieurs met elkaar in contact tijdens werkvergaderingen ter voorbereiding van een of ander congres of om te debatteren over een specifiek project. 

Zij is de enige federale en tweetalige Academie en brengt dus in haar schoot gewone en geassocieerde leden uit alle hoeken van het land samen die actief zijn in de overzeese gebieden. Omdat de Academie voeling wil hebben met de regio’s waarmee zij begaan is, heeft zij een groep corresponderende leden opgenomen. Deze leden, met Belgische of vreemde nationaliteit, verblijven overzee en zijn in zekere zin lokale referenties die bijdragen tot de internationale uitstraling van de Instelling. Zij vormen samen één derde van het ledenbestand van de Academie.