The Proceedings of the Royal Academy for Overseas Sciences

Sinds januari 2023 heet het tijdschrift van de Academie, Bulletin des Séances / Mededelingen der Zittingen, Proceedings of the Royal Academy for Overseas Sciences (PRAOS). Het doel van het nieuwe tijdschrift is efficiënter te werken, met name door het wetenschappelijk onderzoek in de landen overzee beter te verspreiden en te delen, met inachtneming van hoge kwaliteitsnormen voor publicaties.

Naast de publicatie van papers die tijdens bijeenkomsten van de Academie worden gepresenteerd, omvat het nieuwe tijdschrift, onder toezicht van een redactieraad, verschillende soorten originele teksten zoals onderzoekspapers, overzichtsartikelen, brieven aan de redactie, korte verslagen van veldwerk en boekbesprekingen. Bijdragen kunnen naar het volgende adres worden gestuurd contact_raos@kaowarsom.be 

Vol. 1 n°1
(125 pp., 2023)

Inhoudstafel  
Bestellen

   

Vol. 1 n°2
(157 pp., 2023)

Inhoudstafel  
Bestellen