Taalkundigen (Afrika bezuiden de Sahara)

Naam

Voornaam

Voorstel

Bentley

W. Holman

JJ

Bittremieux

Leo

Cf. liste missiionnaire

Boelaert

E.

Cf. liste missionnaire

Burssens

Amaat

JJ

Butaye

René

JJ

Carrington

J. F.

JJ

De Boeck

L. B.

Cf. liste missionnaire

De Clercq

Auguste

Cf. liste missionnaire

Delaunay

Henry

JJ

De Rop

Albert

JJ, RM

Frobenius

Leo

JJ, VV

Gorju

J.

JJ

Guilmin

M.

JJ

Guthrie

Malcolm

JJ

Hulstaert

Gustaaf

Cf. liste missionnaire

Hurel

E.

JJ

Hyacinthe de Vetralle

B.

JJ

Johnston

H. H.

JJ

Lagae

C. R.

JJ

Laman

K. E.

JJ

Lekens

A.

JJ

Maes

V.

JJ

Maeyens

L.

JJ

Meeussen

A. E.

JJ

Mertens

J.

JJ

Morrison

W.

JJ

Mwenda Kitanika wa Mabumba

A.

JJ

Rodegem

F. M.

JJ

Ruskin

Eduard

JJ

Samain

A.

JJ

Stapleton

Henry

JJ

Stappers

Leo

JJ

Struyf

Ivon

JJ

Tanghe

Basile

JJ

Toulmond

L.

JJ

Van Acker

A.

JJ

Van Avermaet

E.

JJ

Van Bulck

Gaston

JJ, RM

Van Caeneghem

R.

JJ

Van den Plas

Vincent

JJ

Van der Burght

J.

JJ

Vandermeiren

J.

JJ

Van Everbroeck

R.

JJ

Van Heusden

R.

JJ

Vanneste

M.

JJ

Van Thiel

Harry

JJ

Vekens

Th.

JJ

Wescott

W. H.

JJ

Whitehead

John

JJ

Willems

Adriaan

JJ

Willems

Emile

JJ

In het rood : deze personen staan niet in de biografie