MORTIER (Florent Alberic Jozef)

Undefined
Tomaison: 

Kon. Acad. Overz. Wet.
Belgische Overzeese Biografie,
T. VII-A, 1973, kol. 357-360